NCC bygger for MNOK 295 på Lillehammer

Lese original

NCC Construction er tildelt kontrakt for oppføring av nytt kontorbygg i totalentreprise for Rosenlund Bydelssenter AS på Lillehammer. Prosjektet består av to kontorblokker, der den ene blokken skal ha energiklasse A, mens den andre skal ha minimum energiklasse B.

Det er gitt opsjon på å utføre begge bygg med energiklasse A. Størrelsen på kontrakten er ca MNOK 295 eksklusiv mva.

Rosenlund Bydelssenter ligger nord i Lillehammer, og dette prosjektet er første trinn i en større plan for området. Leietakere i bygget er Statens vegvesen Region øst og Fylkesmannen i Oppland. Prosjektet vil ha oppstart i august 2012 og ferdigstillelse i juli 2014.

Samlet areal er ca 21.000 kvm BTA inklusive ca 6000 kvm BTA parkering fordelt på to plan under bakken.

-Vi er svært glad for og stolte av å ha fått Rosenlund Bydelssenter AS som kunde. Vi ser frem til et tett og godt samarbeid de neste årene, sier distriktssjef Thomas Rostøl i NCC Construction.

Miljøkrav og virtuelt design

-Prosjektet har strenge energikrav og passer derfor NCCs kompetanse svært godt. NCC har opparbeidet seg høy kompetanse på energieffektive løsninger som et ledd i å møte dagens og fremtidige krav til bærekraftige løsninger. I prosjektet inngår boring av inntil 50 energibrønner med varmepumper for å forsyne bygget med varme, forteller Rostøl.

Fra 1. januar 2012 er alle nye byggeplasser i NCC Construction ”grønne byggeplasser”, et viktig virkemiddel for å nå vår visjon om å være det ledende entreprenørselskapet innen bærekraftig løsninger.

I anbudsarbeidet og videre i prosjekteringsarbeidet vil VDC (Virtual Design and Construction) være et sentralt verktøy.

-VDC er effektivt for å skape felles forståelse av prosjektet for alle involverte parter. Kunde, entreprenører, leverandører, konsulenter og leietakere vil enklere kunne forstå hvordan det ferdige bygget vil bli, og hvordan veien frem til ferdig bygg skal legges opp, sier Rostøl.

Fakta om Rosenlund Bydelssenter:

  • Byggherre er Rosenlund Bydelssenter AS
  • Arkitekt er LINK Arkitektur AS
  • Utføres i totalentreprise av NCC Construction AS, distriktskontor Hamar.

Distriktssjef Thomas Rostøl, NCC Construction, tlf. 482 01 142 
Kommunikasjonsrådgiver Nina Emilie Pay, NCC Construction, tlf. 922 04 141

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2011 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 6,1 milliarder kroner og rundt 2 000 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia