NCC bygger for Nedre Elvehavn i Trondheim

NCC Construction AS har inngått en avtale med Nedre Elvehavn AS ved Strandveiparken Eiendom i Trondheim til en verdi av NOK 46 millioner

Avtalen omfatter et boligprosjekt i fem etasjer over 4900 kvm i Fjæregata med 24 leiligheter i form av omsorgsboliger (størrelse 46-62 kvm), parkeringskjeller og næringsarealer. Arbeidet starter umiddelbart og bygget skal være ferdig i mars 2006. Avtalen omfatter også en opsjon på bygging av 20 leiligheter over 2200 kvm i Strandgata, avhengig av salg. NCC har nå avtaler for bygging av totalt seks boligblokker i området, boliger som dels er under bygging og dels vil bli bygget ut de nærmeste par årene.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker