NCC bygger gasslager til Snøhvit-projektet for 558 MNOK

NCC har fått i oppdrag av belgiske Tractebel Industry Engineering å bygge gasslager til Snøhvit-prosjektet på Melkeøya utenfor Hammerfest. Kontrakten har en verdi på 558 MNOK.

Tractebel Industry Engineering leder et konsortium med belgiske Fabricom og franske Entrepose Contracting som har hovedkontrakten med Statoil om å bygge fire store tanker for flytende gass, samt tilhørende byggearbeider. NCCs oppdrag for konsortiet er å utføre betongarbeidene og tilhørende grunnarbeid. Det er beregnet totalt forbruk på ca 42.000 kubikkmeter betong til de fire betongtankene som skal oppføres. NCC Norge AS og NCC International samarbeider om prosjektet. På det meste kommer ca 600 personer til å være engasjert i NCC-projektet. Oppdraget skal i hovedsak være gjennomført høsten 2004. - Det er svært gledelig at vi får anledning til å delta i dette store nordiske prosjektet. Samarbeidet innen NCC-konsernet bidrar til å forsterke vår konkurransekraft i det nordiske markedet, og erfaringene fra tidligere lignende prosjekter kan til fulle utnyttes i den forbindelse, sier Per Nielsen, adm. dir. i NCC International Projects. - NCC har gode erfaringer med lignende prosjekter, som innebærer kompliserte betongarbeider, strenge klimatiske forhold og et meget stort bemanningsbehov for kortere perioder, sier Espen A. Pay, adm. dir. i NCC Norge AS. For ytterligere informasjon: Espen A. Pay, adm.dir. NCC Norge AS, 22 98 68 00 / 913 10 517 Per Nielsen, adm.dir. NCC International, +46 8 585 52153/ +46 70 218 1838 Sigurd Knudsen, sjef for informasjon og samfunnskontakt, NCC Norge AS, tlf 22 98 69 03 / 959 08 166 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.ncc.no NCC er et av Nordens ledende bygg- og eiendomsutviklingsselskap. NCC har i Norge en årlig omsetning på ca 5,2 mrd. NOK. Antall ansatte er ca 3.200.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker