NCC bygger Hurtigruteterminalen i Bergen

NCC Construction AS har inngått kontrakt med Bergen og Omland Havnevesen til en verdi av 90 millioner kroner om byggingen av den nye Hurtigruteterminalen i Jekteviken, Bergen. Prosjektet ble opprinnelig vunnnet i en anbudskonkurranse våren 2001, med byggestart i august samme år, men ble utsatt fordi forholdet til sentrale leietakere trengte avklaring.

- NCC har tidligere bygget kaiene i området, og det var derfor ekstra hyggelig at NCC også ble valgt som entreprenør for det neste oppdraget som nå skal gjennomføres i Jektevikområdet, sier distriktssjef Trygve Mo i ved Region Nord/Vest, avdeling Bergen. Kontrakten er en hovedentreprise for de bygningsmessige fagene. Bygget har et areal på ca. 11.300 m2. Foruten passasjerterminalen inneholder bygget store fryse- og kjølelagre, reisebyrå og kontorer. Byggetiden er 17 måneder med byggestart i slutten av denne måneden. Anlegget skal stå ferdig 30. november 2004. På det meste vil det være engasjert ca. 100 personer i prosjektet. Hurtigruteterminalen vil framstå som et moderne bygg, med fasader av tegl og aluminiumskassetter. I materialvalget forøvrig er det benyttet høye kvaliteter. Utformingen er et resultat av en avholdt arkitektkonkurranse. Bergen og Omland Havnevesen har i utgangspunktet avholdt arkitektkonkurranse ved utarbeidelsen av hele bebyggelsesplanen for Jektevikområdet. Denne består av 2 større kaier, hurtigruteterminal, godsterminal, parkeringshus og utomhusanlegg generelt. Kontaktpersoner: Trygve Mo, distriktssjef i Bergen +47 55 59 98 37 eller +47 918 37 413 Øyvind Kvaal, sjef for kommunikasjon og samfunnskontakt +47 900 76 910 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.ncc.no

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker