NCC bygger Hynnebekken på Riksvei 2

NCC Construction AS har undertegnet kontrakt med Statens Vegvesen verdt NOK 40 millioner om bygging av Riksvei 2 Kløfta-Nybakk, entreprise Hynnebekken.

Arbeidet starter 1. februar og skal være avsluttet 1. november i år. NCC vil selv ha 10-15 mann på prosjektet, og har ellers med seg en underentreprenør. Det skal bygges en 153 meter lang betongbjelkebru med fire kjørefelt over Hynnebekken. Dette vil kreve 2828 kubikkmeter betong, 370 meter stålrørpeler og 1100 stålkjernepeler. På den nye riksvei 2 skal 88.000 kubikkmeter masse flyttes. Det skal legges 900 tonn asfalt, 1000 meter vann- og overvannsledninger og 1500 meter rekkverk skal bygges og 150 meter bekk skal lukkes.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker