NCC bygger Ivarsflaten tunnel i Suldal

NCC Construction AS har inngått kontrakt med Statens vegvesen om bygging av den 1000 meter lange Ivarsflaten tunnel på riksvei 13 mellom Kolbeinstveit og Djupevik i Suldal kommune i Rogaland. Kontrakten er på 37,5 millioner kroner.

Byggetiden er ett år. I kontrakten inngår bygging av portaler og komplett leveranse av teknisk utstyr i tunnelen. En del av sprengningsmassen fra tunnelen skal benyttes til en 430 meter lang omlegging av veien ved Kolbeinstveit, fire kilometer fra Ivarsflaten i retning Suldalsosen. I dette arbeidet inngår også en 30 meter lang kulvert i betong. For ytterligere informasjon kontakt: Tryge Sæbø, prosjektleder, tlf. +47 916 94 034 Øyvind Kvaal, Sjef for kommunikasjon og samfunnskontakt, tlf +47 900 76 910 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.ncc.no

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker