NCC bygger kontorbygg for Cowi i Fredrikstad

NCC Construction AS har inngått avtale med by- og eiendomsutviklingsselskapet Værste AS til en verdi av 42,2 millioner kroner om bygging av nytt kontorbygg i totalentreprise for Cowis avdeling i Fredrikstad. Arbeidet starter i november og bygget skal være ferdig i november 2007.

Kontorbygget settes opp på det gamle verftsområdet til tidligere Fredrikstad Mekaniske Verksted som i dag vokser frem som en ny bydel i Fredrikstad. Byggherre og utvikler er Værste AS. COWI AS er et av Norges ledende flerfaglige rådgivende ingeniørselskaper og avdelingen i Fredrikstad teller mer enn 100 ansatte. Det nye kontorbygget innebærer at COWI AS vil bli lokalisert inn i en raskt voksende næringsklynge som samler virksomheter innen høyere utdanning, forskning og kunnskapsintensivt næringsliv.

Kontorbygget blir på 2.800 kvm over fire etasjer og bygges med bærekonstruksjoner i stål, hulldekker og plasstøpt betong. Fasadene blir i glass og betong.

Kontobyggets nærmeste nabo blir Nye Fredrikstad Stadion som også bygges av NCC for Værste AS.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker