NCC bygger kontorbygg i strandsonen i Hamar

NCC Construction AS har inngått avtale med Trekanten Utvikling AS om å bygge et nytt kontorbygg til en verdi av 23 millioner kroner. Arbeidet utføres av distriktskontoret på Hamar og skal være ferdigstilt i desember 2006.

Kontrakten omfatter et nybygg i fem etasjer på til sammen 2720 kvm. Prosjektet gjennomføres i totalentreprise. Bygget er det første som i denne omgang settes opp i det som er omtalt som strandsonen i Hamar, og det vil bli reist sør-øst for Hamar sentrum, mellom jernbanen og riksvegen som leder ut på Stangebrua. Utbygger er Trekanten Utvikling AS, som består av selskapene UP Entra AS og ROM Eiendomsutvikling AS. I løpet av desember neste år flytter Jernbaneverket inn i bygget. Beregnet byggestart for nybygget er 1. februar 2006 med ferdigstillelse 15. desember samme år. Kontaktpersoner: Henning Sørlie, distriktssjef Region Øst Bygg, tlf. +47 900 94 410 Øyvind Kvaal, direktør Kommunikasjon og Samfunnskontakt, tlf. +47 900 76 910 Terje Haugan, Trekanten Utvikling AS, tlf. +47 906 53 116

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner