NCC bygger kulvert og vei ved Voss

NCC Construction Norge skal bygge en betongkulvert og vei på E 16 i Voss. Avtalen er inngått med Statens vegvesen, og har en verdi på ca kr 44 millioner.

Entreprisen inngår som en del av Vossapakko som er navnet på en utbyggings- og finansieringsplan for tre vegprosjekt på E 16 og rv. 13 i Voss kommune og Granvin herad. NCCs skal utarbeide vestre tilkomst til Vangstunnelen, som skal lede trafikken utenom Voss sentrum.

Arbeidene omfatter bygging av betongkulvert på 110 m under jernbanen, samt 40 m tunnel frem til Vangstunnelen. Det skal bygges ca 160 m nytt jernbanespor, samt omlegging av diverse kommunaltekniske anlegg.

Arbeidene starter omgående og ferdigstilles innen 15. oktober 2011. Arbeidene vil bli utført av NCCs arbeidstakere som er bosatt på og i nærheten av Voss.

Kontaktpersoner
Prosjektleder Torkjell Eskeland, tlf. 913 14 774, torkjell.eskeland@ncc.no.
Kommunikasjonssjef Cato A. Mørk, tlf. 924 55 663, cato.mork@ncc.no.

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2009 hadde NCC i Norge en omsetning på 4,9 milliarder kroner og rundt 1 800 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia