NCC bygger lokalveiene for Ring 3 Sinsen-Ulven

NCC Construction AS har inngått en avtale til en verdi av 291 millioner kr med Statens Vegvesen om byggingen av lokalveiene i prosjektet Ring 3 Sinsen-Ulven i Oslo. Arbeidet starter nå i slutten av mai og skal være avsluttet i august 2010.

- Denne kontrakten passer perfekt for oss. Samtidig er det viktig for NCC at vi vant kontrakten på grunnlag av bedre organisering og gjennomføring enn våre konkurrenter, selv om vi lå høyere i pris. Denne tillitserklæringen gjør at vi har sterkt fokus på å vise at Statens Vegvesen valgte riktig partner, sier distriktssjef Håkon Tjomsland i Region Anlegg. NCC er på landsbasis den nest største entreprenøren for Statens Vegvesen.

Arbeidet skal foregå i et av de mest trafikkerte områdene i landet, der det daglig passerer mer enn 100.000 biler i flere retninger. Ring-3 mellom Ulven og Sinsen er både gjennomfartsåre og lokal fordelingsåre med fire felt. – Gjennomføringen blir svært viktig, fordi vi skal regulere trafikken på en slik måte at bilister, t-banetrafikken og jernbanen i området blir minst mulig forstyrret, understreker Tjomsland.

Oppdraget omfatter utbedring og nyanlegg av to kilometer lokalveier med kompliserte tekniske installasjoner på og rundt Økern. I veien inngår en 170 meter land betongbro over t-banen, en 75 meter lang stålkassebro over Ring-3 og en 29 meter lang betongbro som skal føre Alnabanen over en lokalvei. I krysningspunktet mellom vei og bane skal det støpes et 100 meter langt betongtrau hvor veien legges. I kontrakten inngår det også en del rivingsarbeider.

Alnabanen er en godsbane mellom Alnabru og Grefsen. Jernbanebroen bygges ved siden av sporet og skyves på plass i løpet av en helg, mens det ikke er trafikk på banen. Når dette er gjort blir åpningen for lokalveien gravet ut under broen, uten at togtrafikken hindres.

På det meste vil NCC har 20 funksjonærer og 60-70 yrkesarbeidere på prosjektet.

Kontaktpersoner:
Håkon Tjomsland, distriktssjef Region Anlegg, distrikt Øst, tlf. +47 901 19 363
Øyvind Kvaal, seniorrådgiver, tlf. +47 900 76 910


Samtlige pressemeldinger fra NCC finner du på www.ncc.no

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner