NCC bygger mediehus i Tønsberg

NCC Construction AS har undertegnet en partneringavtale til en verdi av 21,4 millioner kr med Micasa AS om bygging av et høyteknologisk mediehus i Tønsberg for Tønsbergs Blad.

Det er den gamle ”Pelagosgården” på Tønsberg brygge som bygges om. Gården huset tidligere Direktoratet for brann og eksplosjonsvern. Bygget blir på 4200 kvm og får et tilbygg mot kanalen. Arbeidet starter umiddelbart og skal være fullført 30. august i år. NCC vil på det meste ha 10 mann i arbeid på prosjektet. NCC er også i gang med å bygge i Sandefjord for Micasa, hvor Sandefjords Blad skal ha sine lokaler. Den nye kontrakten i Tønsberg er en forlengelse av mediekontrakten i Sandefjord. Partnering er en samarbeidsform der partene arbeider for hverandre med helt åpne bøker og løser alle problemstillinger under veis. På den måten har begge parter større fleksibilitet til å påvirke byggeprosessen og styre inn mot et på forhånd avtalt måltall. Kontaktpersoner: Petter Kveil, distriktssjef, tlf. +47 930 96 100 Øyvind Kvaal, dir. Kommunikasjon og Samfunnskontakt, tlf. +47 900 76 910 Tore Jan Leinaas, daglig leder/eiendomssjef Micasa AS, tlf. +47 33 35 41 05

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner