NCC bygger miljøforskningssenteret i Oslo

NCC Construction AS har inngått en avtale til en verdi av NOK 96 millioner med Miljøforskningssenteret AMS om å utføre det bygningsmessige arbeidet på Miljøforskningssenteret i Gaustadalléen 21 i Oslo.

Byggetiden er 15 måneder og arbeidet skal starte 15. juni i år. Miljøforskningssenteret er et rent næringsbygg som omfatter byggetrinn tre av Forskningsparken – hus 6, 7 og 8. Byggetrinnet utgjør i alt 14.500 kvm kontorlokaler, inklusive laboratorier og parkeringskjeller. Byggherren har valgt en entrepriseform der graving, pæling, heis og tekniske entrepriser kontraheres som egne entrepriser. NCC har ansvaret for koordinering og fremdrift for de tekniske entreprisene. Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.ncc.no

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker