NCC bygger Nissan bilforretning i Oslo

NCC Construction AS har undertegnet kontrakt med Haraldrudveien Invest AS til en verdi av 70 millioner kr om bygging av Nissan bilforretning for Birger N. Haug.

Kontrakten gjelder de bygningsmessige arbeidene og gjennomføres i totalentreprise. Tekniske fag utføres som sideentrepriser.

Bygget vil bli liggende ved Østre Aker vei i Oslo. Arbeidet vil ta 22 måneder og starter når rammetillatelsen foreligger.

Det nye bygget blir på 10 000 kvm og skal inneholde utstillingslokaler både for nye biler og bruktbiler, samt kontorer og parkeringskjeller.


For ytterligere informasjon kontakt:
Frøydis Rørtveit, distriktssjef næringsbygg, Region Oslo Bygg, +47 958 26 264
Øyvind Kvaal, dir. for Kommunikasjon og Samfunnskontakt, tlf.: +47 900 76 910

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner