NCC bygger Nordahl Grieg videregående skole i Bergen

NCC Construction AS har inngått kontrakt med Hordaland fylkeskommune vedrørende råbyggfasen for Nordahl Grieg videregående skole i Bergen. Kontrakten har en verdi på 74 millioner kr.

Leveransen består av betong- og stålarbeider, hulldekker og lett-tak. Skoleanlegget vil ha et samlet bruttoareal på ca. 14.200 kvm og er dimensjonert for 878 elever.

- Vi er godt fornøyd med å ha vunnet denne tilbudskonkurransen. Oppdraget inneholder mye egenproduksjon og passer godt sammen med våre øvrige prosjekter, sier distriktssjef Arne Kleivdal i Region Nord/Vest Bygg DK Bergen. Arbeidene er startet og skal ferdigstilles i januar 2009.

Kontaktpersoner
Arne Kleivdal, distriktssjef Region Nord/Vest Bygg DK Bergen, tlf. 90119455
Øyvind Kvaal, seniorrådgiver, tlf. 90076910


Samtlige pressemeldinger fra NCC finner du på www.ncc.no

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner