NCC bygger ny barneskole i Son, Vestby

NCC Construction AS har inngått avtale med Vestby kommune til en verdi av 89,5 millioner kr om bygging av Nye Son Skole i totalentreprise. Den nye barneskolen skal stå ferdig til skolestart 2008.

Skolen får et areal på 5300 kvm og bygges vis a vis Grevlingen skole som kommunen bygget i 2006. Selve arbeidet vil starte rundt påsketider.

Utgraving av 10.000 kubikkmeter leire vil føre med seg en del støy og anleggstrafikk. Vi vil gjøre det vi kan for å skåne naboene, sier distriktssjef Svend-Harald Maalen.

NCC vil på det meste ha 80-100 mann i arbeid på skolebygget, og skal til dels benytte egne folk til tømmer- og betongarbeidere. På grunn av stor ordremengden vil det også være behov for en større del innleid personell.

Som en del av prosjektet skal det opparbeides et omfattende utomhus- og parkeringsanlegg med bl.a. ballbane, tribune, amfi, klatrevegg og broer.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner