NCC bygger nytt kontorbygg på Brobekk i Oslo

NCC Construction Norge har inngått en avtale med et selskap i Fabritius-gruppen om å bygge et nytt kontorbygg for Vaktservice AS på Brobekk i Oslo. Avtalen har en verdi på 140 millioner kroner.

Avtalen på kontorbygget er inngått med selskapet Alf Bjerckes Vei Invest AS, som er eid av Fabritius Eiendom AS. Rammesøknad om bygging sendes til Oslo kommune i løpet av juni og oppstart er beregnet til november 2009. Kontorbygget omfatter kontorer for vaktselskapet Vaktservice AS, og er på fire etasjer samt parkeringskjeller. Bygget er på til sammen 14 800 kvadratmeter. - Vi har tidligere samarbeidet med selskap i Fabritius-gruppen i flere prosjekter. Vi er selvsagt fornøyde med at vi nok en gang kan samarbeide om et nytt bygg, sier distriktssjef Terje Eknes. Arbeidet starter umiddelbart og vil pågå frem til juli 2011. Ordren registreres i 2. kvartal i 2009.

Tags:

Om oss

NCC er et av Norges største entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap. I 2011 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 6,1 milliarder kroner og rundt 2 000 ansatte. NCC er et datterselskap av NCC AB. NCC utvikler og bygger boliger, næringseiendommer, offentlige bygg, veier og annen infrastruktur. Selskapet vedlikeholder også veier og produserer asfalt, pukk og grus. NCCs største kundegrupper er stat, kommune, private utviklere og sluttbrukere som kjøper boliger. NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Bolig. Mer informasjon på www.ncc.no

Abonner

Dokumenter og linker