NCC bygger og rehabiliterer to bygg for Møller

Lese original

NCC Construction skal bygge nytt serviceskolebygg på Skedsmo, samt bygge om og rehabilitere Skedsmo Bilsenter for Møller BilEiendom AS. Samlet er kontraktssummen på 40 millioner kroner.

Serviceskolebygget omfatter et tilbygg på ca. 1.800 m2ved siden av dagens serviceskole for mekanikere og annet servicepersonell i Møller gruppen.

Bygget vil reises som et stålbygg og vil få yttervegger av bindingsverk som forblendes med pusset mur. Arbeidene har startet og overtagelse er planlagt i løpet av sommeren 2012.

Også rehabilitering av Skedsmo Bilsenter

Ombyggingen av Skedsmo Bilsenter berører ca. 2.400 m2med bygningsmasse, og omfatter både rivearbeider, rehabilitering og en mindre utvidelse av eksisterende bygg.

- Arbeidene omfatter komplett ombygging av arealene inkludert tekniske anlegg samt nye glassfasader. Prosjektene passer godt inn i vår portefølje og vi ser frem til å sette i gang, sier distriktssjef Gunnar Ulvestad i NCC Construction.

Fra 1. januar 2012 er alle ny byggeplasser i NCC Construction ”grønne byggeplasser”. Grønn Byggeplass setter blant annet krav til energieffektive løsninger, effektiv avfallshåndtering og bruk av kjemiske produkter.

- Grønn Byggeplass er et viktig virkemiddel i vår visjon om å være det ledende selskapet innen bærekraftig utvikling – økonomisk, sosialt og miljømessig, sier leder for Miljø og energi i NCC Construction, dr.ing Sigrid Strand-Hanssen.

Kontaktpersoner:
Distriktssjef Gunnar Ulvestad, NCC Construction, tlf +47 482 46 413
Kommunikasjonsrådgiver Jesper Damon Stokke, NCC Construction, tlf. + 47 901 41 729

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2011 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 6,1 milliarder kroner og rundt 2 000 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia