NCC bygger om Aftenpostens gamle lokaler

NCC Construction AS har inngått avtale med Entra Eiendom AS om påbygg og rehabilitering av de gamle redaksjonslokalene til Aftenposten i Akersgaten 51/Apotekergaten 6 til en verdi av 154 millioner kr.

Byggearbeidene skal starte 1. februar og være ferdig våren 2008.

Lokalene består i dag av et hovedbygg med fasade mot Akersgaten og flere andre større og mindre bygninger.

Riving/rensking av bygget utføres i dag av en annen entreprenør. NCCs oppdrag går ut på både innredning av eksisterende lokaler og nybygg av kontorarealer.

Gamle kommunikasjonsarealer blir fjernet slik at det kan bygges nye hovedheiser og trapp i ny lysgård. Dermed får bygget en bedre infrastruktur.

- Det er tegnet en totalentreprisekontrakt med samarbeidsmodell, noe som passer vår fokus på partnering svært godt. Sammen med bruk av et prosjektteam som er godt sveiset sammen gjennom lengre tid, legges forholdene til rette for en vellykket gjennomføring, sier distriktssjef Frøydis Rørtveit.

Totalt vil det nye komplekset få et areal på omkring 17 500 kvm.

Om oss

NCC er et av Norges største entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap. I 2011 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 6,1 milliarder kroner og rundt 2 000 ansatte. NCC er et datterselskap av NCC AB. NCC utvikler og bygger boliger, næringseiendommer, offentlige bygg, veier og annen infrastruktur. Selskapet vedlikeholder også veier og produserer asfalt, pukk og grus. NCCs største kundegrupper er stat, kommune, private utviklere og sluttbrukere som kjøper boliger. NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Bolig. Mer informasjon på www.ncc.no

Abonner