NCC bygger om Halhjem kai til gassferger

NCC Construction AS har undertegnet en avtale til en verdi av 96 millioner kr med Statens vegvesen om ombygging av fergekaien på Halhjem i Os til gassferger.

Ombygging av fergekaien er nødvendig fordi samferdselsdepartementet ønsker at en større del av den norske fergeflåten skal benytte gass som drivstoff av hensyn til miljøet. Arbeidet starter nå i oktober og gjennomføres på en slik måte at normal rutedrift for gassferjene kan starte 1. januar 2007. Alt arbeid skal være skal være ferdig 1. juni 2007. Det er en forutsetning at fergetrafikken skal kunne gå så normalt som mulig i anleggsperioden. I tilknytting til det nye fergeleiet skal E 39 ombygges i omkring 200 meters lengde nord for oppstillingsområdet. Det skal opparbeides område for lagertanker for gass, og det skal bygges en ekstra kai hvor fergene skal ligge ved gassbunkring. Kontaktpersoner: Terje J. Skjelbred, distriktssjef Region Anlegg Vest, tlf +47 952 28 715 Øyvind Kvaal, dir. kommunikasjon og samfunnskontakt, tlf. +47 900 76 910

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner