NCC bygger om rundkjøring på E39 i Bergen

NCC Construction AS har inngått kontrakt med Statens Vegvesen til en verdi av 61,8 millioner kr for ombygging av eksisterende rundkjøring ved Fjøsangerveien/Minde Allé i Bergen

Arbeidet starter i september og skal avsluttes innen april 2008. Anleggsområdet er lokalisert fire kilometer sør for Bergen sentrum på E39. Dagens rundkjøring skal erstattes av en ca. 50 m lang betongkulvert, hvor to gjennomgående felt skal ledes gjennom denne (et felt i hver retning). På toppen av kulverten skal det bygges en rundkjøring som stort sett ivaretar dagens kjøremønster. Det skal også etableres ny gang- og sykkelvei mellom Minde Allé og frem til nordenden av Kristianborgvannet. Kontaktpersoner: Henning Simonsen, distriktssjef, Region Anlegg Vest, tlf +47 91694799 Øyvind Kvaal, dir. kommunikasjon og samfunnskontakt, tlf +47 900 76910

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner