NCC bygger om Sagnfossen kraftverk

Hedmark Energi Kraft AS har tildelt NCC Construction AS oppdraget med ombygging av Sagnfossen kraftverk i Trysil. Kontrakten har en verdi på NOK 27,9 millioner.

Oppdraget består i hovedsak av grunn- og betongarbeider i forbindelse med bygging av ny kraftstasjon, heving av vannstand ovenfor kraftverket og senking av vannstand nedenfor. Hovedelementene i jobben består av: - Sprenging for og utstøping av nye vanger for nytt innløp til ny kraftstasjon - Ombygging av eksisterende kraftstasjon - Utvidelse av avløpskanal - Forsterkning av damkonstruksjonene med fjellbolter - Bygging av pilarer for nye klappeluker - Ombygging av eksisterende tømmerløp - Bygging av ny fiskepassasje og utbedring av eksisterende fisketrapp Arbeidene starter i juli 2003, og skal være avsluttet innen oktober 2004. For ytterligere informasjon kontakt: • Ulf Myhra, prosjektleder Anlegg Øst: + 47 22 98 67 68 eller + 47 913 21 682 • Håkon Tjomsland, distriktssjef Anlegg Øst: + 47 22 98 67 85 eller + 47 901 19 363 • Øyvind Kvaal, sjef for informasjon og samfunnskontakt: + 47 900 76 910 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.ncc.no

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker