NCC bygger om Shell-kontoret i Risavika

NCC Construction AS har inngått partneringavtale med AS Norske Shell til en verdi av 157,6 millioner kr for ombygging og utvidelse av hovedkontoret i Risavika i Sola kommune.

Arbeidet vil foregå i etapper, starter rett etter påske og hele bygget skal være ferdig til innflytting i slutten av august 2008.

Det skal bygges en ny kontorfløy på 5.000 kvm, mens to kontorblokker på til sammen 7500 kvm skal renoveres.


Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker