NCC bygger omsorgsboliger for Bærum kommune

NCC Construction Norge skal bygge 74 omsorgsboliger på Stabekk på oppdrag av Bærum kommune. Kontraktsummen er på 83 millioner kroner.

Det nye bygget i Gml. Drammensvei 25 på Stabekk består av fem etasjer med omsorgsboliger, servicearealer og fellesarealer. Totalt blir bygget ca. 6400 m2, med prefabrikkerte betongelementer og baderom, samt i hovedsak teglfasade. Det blir 70 leiligheter på ca. 40m2 og fire leiligheter beregnet for par på ca. 65 m2. Bygget oppføres etter ny teknisk forskrift (TEK 10).

De eksisterende fire bygninger på tomta skal rives for å gi plass til nybygget som blir liggende ved siden av eksisterende Nordraaks vei sykehjem. Smia på området er verneverdig og skal bevares. Bygget skal nå detaljprosjekteres for byggesaksbehandling. Oppstart for prosjektet er tidlig vår 2011 og det er forventet ferdig i august 2012.

 - For oss er dette et interessant og utfordrende prosjekt, og vi ser frem til å starte på oppgaven med å bygge omsorgsboligene. Vi opplever nå generelt et bedre byggmarked i distriktet, og vi er i gang med byggeprosjekter flere steder i Asker og Bærum. Derfor er vi nå også på jakt etter ingeniører til å jobbe med disse prosjektene, sier distriktssjef Gunnar Ulvestad ved NCC Constructions Askerkontor.

Kontaktpersoner
Distriktssjef Gunnar Ulvestad, distriktskontor Asker, tlf. 482 46 413, gunnar.svein.ulvestad@ncc.no.
Kommunikasjonssjef Cato A. Mørk, tlf. 924 55 663, cato.mork@ncc.no.

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2009 hadde NCC i Norge en omsetning på 4,9 milliarder kroner og rundt 1 800 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia