NCC bygger omsorgssenter til ca 30 mill. kroner for Våler kommune

NCC har inngått en hovedentreprisekontrakt med Våler kommune om bygging av nytt omsorgssenter i Våler i Solør. Kontrakten, som omfatter de bygningsmessige arbeidene, er på ca 25 millioner kroner eks. mva.

Det nye sykehjemmet forbindes med det eksisterende sykehjemmet med en glassgang. Arealet i nybygget er på totalt ca 3200 m2 og gir plass til 48 nye sykehjemsplasser. I tillegg skal det bygges energihus og carporter. Prosjektet starter opp etter påske 2002 og ferdigstilles til sommeren 2003. NCC har vunnet kontrakten i anbudskonkurranse med andre lokale entreprenører. B. Bjørnstad Prosjektering AS i Elverum er arkitekt for nybygget. - Jeg er godt fornøyd med tildelingen av dette oppdraget, som passer godt til NCCs lokale organisasjon, sier distriktssjef Henning Sørlie. Oppdraget gir arbeid til ca. 10 av NCCs ansatte. I tillegg vil det bli engasjert en rekke underentreprenører, hovedsakelig fra det lokale markedet. For ytterligere informasjon: Distriktssjef Henning Sørlie, tlf 62 54 25 00 / 90 09 44 10 Prosjektleder Asbjørn Andersen, tlf 62 54 25 00 / 90 87 74 68 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.nccnorge.no NCC er et av Nordens ledende bygg- og eiendomsutviklingsselskap. NCC har i Norge en årlig omsetning på ca 5,2 mrd. NOK. Antall ansatte er ca 3.200.

Om oss

NCC er et av Norges største entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap. I 2011 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 6,1 milliarder kroner og rundt 2 000 ansatte. NCC er et datterselskap av NCC AB. NCC utvikler og bygger boliger, næringseiendommer, offentlige bygg, veier og annen infrastruktur. Selskapet vedlikeholder også veier og produserer asfalt, pukk og grus. NCCs største kundegrupper er stat, kommune, private utviklere og sluttbrukere som kjøper boliger. NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Bolig. Mer informasjon på www.ncc.no

Abonner

Dokumenter og linker