NCC bygger Øya Sykehjem i Trondheim

NCC Construction AS inngår avtale med Trondheim kommune om bygging av Øya Sykehjem til en verdi av omkring 230 millioner kr. Prosjektet skal gjennomføres som samspillprosjekt og kommunen har innstilt NCC til å utføre arbeidet, som starter i mai.

Sykehjemmet skal stå ferdig i slutten av 2007 og blir et unikt samlokaliseringsprosjekt mellom undervisning, forskning og pasientbehandling. Bygget får samme høyde som det nye St. Olavs Hospital og bygges i Håkon Jarls gate rett ved siden av sykehuset. NCC nå er i gang med partneringkontrakten på mer enn 900 millioner kr for andre byggetrinn av sykehuset. - Dette gjør det mulig å trekke på kompetanse, ekspertise og partnere i begge prosjekter samtidig, og det passer oss usedvanlig godt å arbeide med disse to prosjektene samtidig, sier distriktssjef Abjørn Løksa i Region Nord/Vest Bygg. Øya sykehjem får 100 senger. Av disse kan 30-35 senger benyttes til å ta imot pasienter fra St. Olavs Hospital når ekstra mange pasienter skrives ut fra sykehuset. I mindre travle perioder kan disse sengene brukes som pasienthotell. Øya Sykehjem skal dessuten huse sykepeleierutdannelse og Institutt for Samfunnsmedisin ved NTNU (Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet) i Trondheim. Kontaktpersoner: Asbjørn Løksa, distriktssjef Region Nord/Vest Bygg, tlf. +47 916 60 750 Øyvind Kvaal, dir. Kommunikasjon og Samfunnskontakt, tlf. +47 900 76 910

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner