NCC bygger på Narvik trafostasjon

NCC Construction Norge har fått kontrakt på bygging av nytt teknisk bygg (DCB Bygg) på Narvik trafostasjon. Avtalen har en verdi på 24 millioner, og oppdragsgiver er Statnett.

Bygget får en grunnflate på ca 1670 m2 og oppføres som en kombinasjon av plasstøpt betong og elementbygg. Arbeidene innbefatter også tekniske anlegg for bygget. Arbeidene vil starte 1. februar, og skal være ferdigstilt for videre kraft og elkraftmontasje i september 2010, og overleveres i november 2010.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner