NCC bygger på Vesta Forsikrings hovedkontor for 25 mill. kroner

NCC har inngått en totalentreprisekontrakt med Vesta Forsikring AS om bygging av ny 5. etasje ved forsikringsselskapets hovedkontor i Fyllingsdalen. Kontrakten er på ca 25 MNOK eks. m.v.a.

Den nye 5. etasjen på Vesta Forsikrings hovedkontor blir på totalt 1.900 kvm og vil inneholde totalt 90 nye kontorer, møterom etc. - Oppdraget for Vesta Forsikring innebærer store utfordringer i forhold til at det skal være ordinær drift i de underliggende etasjer i byggeperioden. Blant annet er det viktig å unngå lekkasjer, forstyrrelser på data-anlegg etc. Det vil bli iverksatt omfattende provisoriske tiltak for å hindre lekkasjer i byggetiden, og støyende arbeider vil foregå utenfor ordinær arbeidstid, sier distriktssjef Trygve Mo i en kommentar. Det vil på det meste være 30 personer i arbeid på prosjektet, inkludert underentreprenører. Prosjektet starter opp i disse dager og har en beregnet byggetid på cirka ni og en halv måned. For ytterligere informasjon: Distriktssjef Trygve Mo, tlf 55 59 98 37 / 918 37 413 Prosjektansvarlig Tor Gunnar Horne, tlf 55 13 28 33 / 995 17 313 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.nccnorge.no NCC er et av Nordens ledende bygg- og eiendomsutviklingsselskap. NCC har i Norge en årlig omsetning på ca 5,2 mrd. NOK. Antall ansatte er ca 3.200.

Om oss

NCC er et av Norges største entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap. I 2011 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 6,1 milliarder kroner og rundt 2 000 ansatte. NCC er et datterselskap av NCC AB. NCC utvikler og bygger boliger, næringseiendommer, offentlige bygg, veier og annen infrastruktur. Selskapet vedlikeholder også veier og produserer asfalt, pukk og grus. NCCs største kundegrupper er stat, kommune, private utviklere og sluttbrukere som kjøper boliger. NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Bolig. Mer informasjon på www.ncc.no

Abonner

Dokumenter og linker