NCC bygger Siggerud skole og Siggerud barnehage

Lese original

NCC Construction Norge har inngått en totalentreprisekontrakt med Ski kommune om å bygge Siggerud skole og Siggerud barnehage. Oppdraget har en verdi på ca. 92 millioner kroner.

Det skal oppføres nybygg i tilknytning til dagens barne- og ungdomsskole for å erstatte eldre bygg som ikke lengre er tidsmessige. I tillegg skal det bygges en ny barnehage som erstatter eksisterende Siggerud barnehage.

Byggingen starter i juni 2011 og vil pågå frem til juli 2013.

Kontaktpersoner:

Distriktssjef Lars Eivind Karlsen, distriktskontor Sarpsborg, tlf. +47 917 99 950.

Kommunikasjonssjef Tor Heimdahl, tlf. +47 951 30 693.

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2010 hadde NCC i Norge en omsetning på 5,3 milliarder kroner og rundt 1 700 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Om oss

NCC er et av Norges største entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap. I 2011 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 6,1 milliarder kroner og rundt 2 000 ansatte. NCC er et datterselskap av NCC AB. NCC utvikler og bygger boliger, næringseiendommer, offentlige bygg, veier og annen infrastruktur. Selskapet vedlikeholder også veier og produserer asfalt, pukk og grus. NCCs største kundegrupper er stat, kommune, private utviklere og sluttbrukere som kjøper boliger. NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Bolig. Mer informasjon på www.ncc.no

Abonner