NCC bygger Siggerud skole og Siggerud barnehage

Lese original

NCC Construction Norge har inngått en totalentreprisekontrakt med Ski kommune om å bygge Siggerud skole og Siggerud barnehage. Oppdraget har en verdi på ca. 92 millioner kroner.

Det skal oppføres nybygg i tilknytning til dagens barne- og ungdomsskole for å erstatte eldre bygg som ikke lengre er tidsmessige. I tillegg skal det bygges en ny barnehage som erstatter eksisterende Siggerud barnehage.

Byggingen starter i juni 2011 og vil pågå frem til juli 2013.

Kontaktpersoner:

Distriktssjef Lars Eivind Karlsen, distriktskontor Sarpsborg, tlf. +47 917 99 950.

Kommunikasjonssjef Tor Heimdahl, tlf. +47 951 30 693.

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2010 hadde NCC i Norge en omsetning på 5,3 milliarder kroner og rundt 1 700 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner