NCC bygger skole i Nordkisa for MNOK 90

Lese original

NCC Construction har skrevet totalentreprisekontrakt med Ullensaker kommune om bygging av nye Nordkisa barneskole. Kontrakten er på MNOK 90, eksklusiv mva.

Oppdraget omfatter også bygging av en 1500 kvadratmeter stor flerbrukshall. Det nye undervisningsbygget vil tilfredsstille SINTEF Byggforsks krav til lavenergibygg.

- Vi er veldig fornøyd med å ha fått denne jobben. Ullensaker kommune er en ny og viktig kunde for distrikt Hamar og vi håper at vi med dette samarbeidet kan styrke vår posisjon i Romeriksområdet, sier distriktssjef Thomas Rostøl i NCC Construction. Rostøl ser frem til å samarbeide med kommunen og skolens representanter frem til ferdigstillelse neste år.

Distrikt Hamar har fått to nye skoleprosjekter å lede i løpet av kort tid. I mai signerte de kontrakt med Ringsaker kommune om bygging av Brøttum barne- og ungdomsskole.

Byggingen av nye Nordkisa barneskole starter i august 2012 og vil pågå frem til jul 2013.

Grønn byggeplass

Fra 1. januar 2012 er alle nye byggeplasser i NCC Construction ”grønne byggeplasser”. Grønn Byggeplass setter blant annet krav til energieffektive løsninger, effektiv avfallshåndtering og bruk av kjemiske produkter.

Kontaktpersoner:

Distriktssjef Thomas Rostøl, NCC Construction, tlf. 482 01 142
Kommunikasjonsrådgiver Nina Emilie Pay, NCC Construction, tlf. 922 04 141

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2011 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 6,1 milliarder kroner og rundt 2 000 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia