NCC bygger Skrøotunnelen

NCC Construction AS har inngått avtale til en verdi av 90 millioner kroner med Statens vegvesen region midt om bygging av Rv 62 Fressvika – Jordalsgrenda i Sunndal og Nesset kommune.

Arbeidet starter umiddelbart og skal være ferdig 29. august 2007. NCC vil ha ca 20 egne ansatte på prosjektet. Entreprisen omfatter bygging av den 2250 m lange Skrøotunnelen mellom ferdig utsprengt forskjæring i henholdsvis Fressvika og Jordalsgrenda. Vegbygging og vann- og frostsikring inngår i entreprisen. Det skal dessuten bygges to portaler og 985 m vei i dagen. Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.ncc.no

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner