NCC bygger stort boligprosjekt i Bodø

NCC Construction bygger 88 leiligheter på Rensåsen i Bodø kommune. Prosjektet, som utføres for Rensåsen Boligpark AS, ligger like i utkanten av byens sentrum og skal stå ferdig i september 2004.

NCC skal utføre de bygningsmessige arbeidene i en totalentreprise, mens ABB tar hånd om de tekniske anleggene i en likende entreprise direkte mot byggherre. I dag finnes det eksisterende bebyggelse på tomten, denne skal ombygges og påbygges med en etasje. I tillegg skal det oppføres en ny bygningskropp med 4-7 etasjer i tillegg til underjordisk parkering for alle leilighetene. Prosjektet oppføres med bærende konstruksjoner i SWT – system og HD – elementer, yttervegger i bindingsverk med utvendig platekledning. Takkonstruksjoner utføres med trekonstruksjoner og stålplater. NCC har gjennom sitt distriktskontor i Bodø en omsetning på ca 100 MNOK. Oppdraget er derfor av vesentlig størrelse for DK Bodø, og vil sysselsette store deler av kontorets ressurser. NCC har den siste tiden ferdigstilt flere prosjekter i Bodø by, senest Kongensgt 14 og ny idrettshall på Mørkved. ”Vi er stolte av den store ordren, og prosjektet legger grunnlaget for en bærekraftig satsing videre i nærmiljøet”, sier regiondirektør Sven Chr Ulvatne i NCC. ”Vi er også i ferd med å rekruttere ny distriktssjef ved kontoret, og vil også se etter flere nye medarbeidere i tiden som kommer.” Oppdraget har en verdi på ca 96 mill kroner. For ytterligere informasjon kontakt: Sven Chr Ulvatne, regiondirektør tlf 928 90316 Øyvind Kvaal, sjef kommunikasjon tlf.900 76 910 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.ncc.no

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker