NCC bygger strekningen Lauten-Nafstad på Rv 2

NCC Construction AS har inngått en avtale med Statens Vegvesen til 26 millioner kr om bygging av strekningen Lauten-Nafstad på Riksvei 2.

Arbeidet, som er en del av Riksvei 2 Kløfta-Nybakk, skal starte 27. juni i år og være ferdig 1. september 2006. NCC vil selv ha 6-10 mann på prosjektet, og har ellers med seg innleide maskiner. Parsellen er på 2,4 km. Totalt skal ca 100.000 kbm masse flyttes og 37.000 kvm forsterkningslag skal legges ut. Det skal også legges 10.000 meter overvanns- og drensledninger samtidig og 300 meter bekk skal lukkes.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner