NCC bygger sykehjem i Horten for mer enn 125 mill. kroner

NCC har fått i oppdrag å bygge to nye sykehjem i Horten. Totalentreprise-kontraktene har en total verdi på 126 MNOK.

NCC skriver i disse dager kontrakt på bygging av Indre Havn og Gannestad sykehjem i Horten. Kontraktssummene er henholdsvis 73 og 53 millioner kr. Planlagt fysisk byggestart for begge prosjektene er i februar 2003 og med beregnet ferdigstillelse sommeren 2004. Totalt vil det på det meste være engasjert ca. 110 personer i byggingen av de to sykehjemmene. Indre Havn sykehjem og Gannestad sykehjem blir på henholdsvis 5.500 kvm og 3.300 kvm, og vil gi totalt nye 112 sykehjemsplasser innen Hortens grenser. -Vi er glade for å ha vunnet disse funksjonsentreprisene, som vi tror blir konkurranseformen på mange oppdrag i fremtiden, sier distriktssjef Even Landsem. NCC sammen med våre rådgivere ønsker å være best når det gjelder å løse oppgaver i samspill med våre kunder, og dette er kontrakter som styrker våre muligheter til å oppnå dette. I tillegg til de to nye kontraktene i Horten er NCC også i gang med et tilsvarende oppdrag i Holmestrand, hvor selskapet i august startet byggingen av det nye Rove Gård sykehjem. Denne kontrakten har en total verdi på 75 millioner kr. - Beregnet ferdigstillelse for sykehjemsprosjektet i Holmestrand er senhøstes 2003, sier Even Landsem i en kommentar. For ytterligere informasjon: Prosjektleder Tor Kleiven, tlf 33 00 37 09 / 992 77 088 Distriktssjef Even Landsem, tlf 33 00 37 01 / 950 44 251 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.ncc.no NCC er et av Nordens ledende bygg- og eiendomsutviklingsselskap. NCC har i Norge en årlig omsetning på ca 5,2 mrd. NOK. Antall ansatte er ca 3.200.

Om oss

NCC er et av Norges største entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap. I 2011 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 6,1 milliarder kroner og rundt 2 000 ansatte. NCC er et datterselskap av NCC AB. NCC utvikler og bygger boliger, næringseiendommer, offentlige bygg, veier og annen infrastruktur. Selskapet vedlikeholder også veier og produserer asfalt, pukk og grus. NCCs største kundegrupper er stat, kommune, private utviklere og sluttbrukere som kjøper boliger. NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Bolig. Mer informasjon på www.ncc.no

Abonner

Dokumenter og linker