NCC bygger Ternen borettslag i Bergen

NCC Construction AS har inngått partneringavtale med Bergen og Omland Boligbyggelag (BOB) om bygging av Ternen borettslag ved Damsgårdssundet i Bergen. Målprisen for prosjektet er på 69 millioner kr.

- Vi er svært fornøyd med at BOB har valgt NCC som samarbeidspartner i dette partneringprosjektet. Prosjektet er det første av flere boligfelt som skal gjøre Damsgårdssundet til en helt ny bydel i Bergen. I tillegg til partneringavtalen er det tegnet en samspillavtale for neste felt, Måken borettslag (64 leiligheter). Også dette prosjektet har forventet oppstart i 2008, sier distriktssjef Arne Kleivdal i Region Nord/Vest Bygg DK Bergen.

Ternen Borettslag består av 2 boligblokker i 5-6 etasjer med totalt 41 boliger. Arkitekt er Kari Nissen Brodtkorb. Grunnarbeidene er startet, og boligene skal stå ferdig i oktober 2009.

Kontaktpersoner:
Arne Kleivdal, distriktssjef Region Nord/Vest Bygg DK Bergen, tlf.90119455
Øyvind Kvaal, seniorrådgiver, tlf. 90076910

Samtlige pressemeldinger finner du på www.ncc.no

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner