NCC bygger Tiller Sykehjem i Trondheim til 92 mill nok.

På oppdrag fra Trondheim Kommune v/Trondheim Eiendom skal NCC utføre et byggeprosjekt bestående av fire enheter: sykehjem, omsorgsboliger, bofellesskap for demente og aktivitetbygg. Prosjektet oppføres i en totalentreprise.

Sykehjemmet er planlagt for 24 plasser, mens omsorgsboligene vil ha 30 enheter og bofellesskapet 10. Aktivitetsbygget skal bestå av et aktivitetssenter med dagsenter, eldresenter, kafe og allbrukssal samt en administrativ del for hjemmebaserte tjenester. Samlet bruttoareal er beregnet til ca 10 000 m2. Totalentreprisen omfatter komplette bygninger inkludert komplette tekniske anlegg og utearealer. Prosjektet startes opp denne uke og har en byggetid på 16 mnd. Kontraktsummen er 92.033.021 kr eks mva. Beliggenhet: Østre Rosten, Tiller. - NCC vant kontrakten etter en anbudskonkurranse sommeren 2000 hvor NCCs erfaring og kompetanse var avgjørende i evalueringen, sier Johan Arnt Vatnan, distriktssjef i NCC. Frem til endelig kontraktsinngåelse i juni har prosjektet gjennomgått en samspillsfase med vekt på optimalisering av pris og løsninger. For ytterligere informasjon: Johan Arnt Vatnan, distriktssjef, tlf. 73 98 51 04 / 99 56 15 69 Sigurd Knudsen, sjef for informasjon og samfunnskontakt, tlf 22 98 69 03 / 959 08 166 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.nccnorge.no NCC er et av Nordens ledende bygg- og eiendomsutviklingsselskap. NCC har i Norge en årlig omsetning på ca 5,2 mrd. NOK. Antall ansatte er ca 3.200.

Om oss

NCC er et av Norges største entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap. I 2011 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 6,1 milliarder kroner og rundt 2 000 ansatte. NCC er et datterselskap av NCC AB. NCC utvikler og bygger boliger, næringseiendommer, offentlige bygg, veier og annen infrastruktur. Selskapet vedlikeholder også veier og produserer asfalt, pukk og grus. NCCs største kundegrupper er stat, kommune, private utviklere og sluttbrukere som kjøper boliger. NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Bolig. Mer informasjon på www.ncc.no

Abonner

Dokumenter og linker