NCC bygger to parseller av Bybanen i Bergen

NCC Construction AS har inngått avtale med Bergen kommune til en samlet verdi av 462,8 millioner kr om å bygge to parseller av den nye Bybanen. Avtalen omfatter strekningen fra Fantoft til Nesttun og en etappe i Strømmen. Arbeidet starter i januar 2008.

- Tildelingen markerer en milepæl for utviklingen av kollektivtrafikken i Bergen. Vi er stolte av at Bergen kommune har valgt NCC til å bygge en viktig del av den nye Bybanen, sier distriktssjef Henning Simonsen.

Den største kontrakten (373,4 millioner kr) omfatter totalt 3,2 km, som skal klargjøres for fremtidig dobbeltspor og gjelder strekningen fra Fantoft til Nesttun. Banen vil delvis gå i dagen og delvis i tunnelene Tveiteråstunnelen og Fantofttunnelen.

Arbeidet med denne strekningen starter i januar 2008 og skal være ferdig i januar 2010. Totalt vil NCC ha omkring 150 mann i sving under anleggsarbeidet som omfatter grunn-, betong og tunnelarbeider.

Traseen i Strømmen (89,4 millioner kr) er på 800 meter, skal klargjøres for dobbeltspor og går fra nordsiden av den gamle Nygårdsbroen og opp til Forum Kino. Banen skal benytte den gamle Nygårdsbroen som skal bygges om og rehabiliteres. Det skal også bygges en ny 80 meter lang bro for biltrafikk på vestsiden av Nygårdsbroen.

Arbeidet på denne korteste strekningen starter også i januar 2008 og skal være ferdig i januar 2009. Omkring 60 personer vil være engasjert i byggeperioden.


For ytterligere informasjon kontakt:
Henning Simonsen, distriktssjef Vest, Region Anlegg, tlf. + 916 94 799
Knut Liavaag, distriktssjef underjord, Region Anlegg +47 905 48 705
Øyvind Kvaal, dir. for Kommunikasjon og Samfunnskontakt, tlf.: +47 900 76 910

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner