NCC bygger tunnel for Jernbaneverket

NCC Construction AS vil inngå avtale med Jernbaneverket Infrastruktur Utbygging til en verdi av 373 millioner kr om å bygge tunnel for deler av dobbeltsporet Lysaker-Sandvika vest for Oslo.

Arbeidet settes i gang 2. mai og skal være avsluttet 1. august 2010.
Arbeidene inkluderer sprengning, sikring og øvrige bygningsmessige innredningsarbeider i tunnelen. På det meste vil omkring 45 av NCCs egne ansatte være engasjert.

Prosjektet går under navnet Fossveien, og er en del av det nye dobbeltsporet på strekningen mellom Skøyen og Asker.

Kontrakten omfatter tunnelarbeider fra tverrslag ved Fossveien i Bærum. Det skal etableres et tverrslag med lengde på omkring 240 meter nede ved hovedløpet for den dobbeltsporede jernbanen. Deretter drives det 1050 meter tunnel mot Lysaker og 750 meter med tunnel mot Sandvika.
Begge tunnelene drives til gjennomslag mot naboentrepriser.

Kontrakten underskrives den 10. april.


Kontaktpersoner:
Knut Liavaag, distriktssjef underjord, Region Anlegg, tlf. +47 905 48 705
Øyvind Kvaal, dir. Kommunikasjon og Samfunnskontakt, tlf. +47 900 76 910

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner