NCC bygger tunnel på Færøyene

NCC har fått i oppdrag av et selskap (Nordoyatunnilin) som eies av Landsstyret å bygge en ny veitunnel mellom to av øyene på Færøyene. Kontraktene har en totalverdi på 290 millioner kroner, og NCCs andel er på 246 millioner.

Tunnelarbeidet gjennomføres i et samarbeid mellom NCC Construction i Norge, NCC International Danmark og to lokale entreprenører fra Færøyene. Prosjektet starter umiddelbart og skal være avsluttet i august 2006. Tunnelen blir 6,2 kilometer lang og skal binde sammen de to nordligste øyene Eysturoy og Bordoy, hvor Færøyenes største fiskerihavn Klaksvik ligger. Prosjektet omfatter blant annet sprengning av 420.000 kubikkmeter fjell. NCC har tidligere i år avsluttet byggingen av den første undersjøiske veitunnelen på Færøyene, et prosjekt som ble overlevert til myndighetene i januar. For ytterligere informasjon kontakt: Knut Liavaag, distriktssjef Underjord, tlf. +47 905 48 705 Øyvind Kvaal, sjef for kommunikasjon og samfunnskontakt, tlf +47 900 76 910 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.ncc.no

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker