NCC bygger Ulset Sykehjem i Bergen

NCC Construction AS har inngått kontrakt i generalentreprise med Bergen kommune om bygging av Ulset Sykehjem til en verdi av 92 mill. kr.

- Dette har vært et prioritert prosjekt for oss og vi er meget tilfreds med at vi vant denne anbudskonkurransen, både med tanke på type prosjekt og ledig kapasitet, sier distriktssjef Arne Kleivdal i Region Nord/Vest Bygg.

Arbeidene starter medio november og ferdigstilles i april 2008. Prosjektet omfatter bygging av 64 sykehjemsplasser fordelt på fire fløyer. Bygget er på 5600 kvm fordelt over tre etasjer og er lokalisert ved Salhusveien i bydelen Åsane.

Om oss

NCC er et av Norges største entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap. I 2011 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 6,1 milliarder kroner og rundt 2 000 ansatte. NCC er et datterselskap av NCC AB. NCC utvikler og bygger boliger, næringseiendommer, offentlige bygg, veier og annen infrastruktur. Selskapet vedlikeholder også veier og produserer asfalt, pukk og grus. NCCs største kundegrupper er stat, kommune, private utviklere og sluttbrukere som kjøper boliger. NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Bolig. Mer informasjon på www.ncc.no

Abonner

Dokumenter og linker