NCC bygger ut engroslager for REMA i Narvik

Lese original

NCC Construction Norge har fått i oppdrag å bygge ut engroslageret REMA Distribunal i Narvik med 6.100 m2. Kontrakten er på 57 millioner, og oppdragsgiver er Nord-Norsk Sentrallager AS.

NCC bygde første del av dette engroslageret i 1998, og utførte også utvidelsen i 2002 til totalt 9.900 m2. Det nye utbygget øker samlet areal til 16.000 m2, fordelt på kontorer, tørrvarelager, kjølelager og fryselager. Bygget utføres i totalentreprise, og føres opp med stål bæresystem og sandwichelementer.

- Vi er glade for at Rema viser NCC tillit og også denne gang gir oppdraget til oss, sier en fornøyd distriktssjef Tor Nordstrøm.

Arbeidene vil starte i januar 2011, og skal være ferdigstilt i løpet av november 2011.

Kontaktpersoner
Tor Nordstrøm, distriktssjef, tlf.: +47 907 80 986
Cato A. Mørk, kommunikasjonssjef, tlf.: +47 924 55663

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2009 hadde NCC i Norge en omsetning på 4,9 milliarder kroner og rundt 1 800 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia