NCC bygger ut Funna Kraftverk

NCC Construction AS inngår avtale med Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF (NTE) om utbygging av Funna Kraftverk i Meråker for 85 millioner kr. Arbeidet starter umiddelbart og kraftverket skal være klart til prøvedrift 14. juni 2007.

NCC vil ha 20 egne ansatte på prosjektet. NTE overtok Funna Kraftverk fra Meråker Smelteverk i 1988, sammen med de øvrige kraftverkene i Meråker. Den gamle rørgaten fra 1937 skal nå skiftes ut og det monteres nytt 68,8 Gwh, mot dagens 56 Gwh. Av dette skal NCC bygge 580 meter atkomsttunnel til ny stasjon i fjell, utløpstunnel på 860 meter og 1800 meter tilløpstunnel. I tillegg kommer en trykksjakt på 125 meter, ny kraftstasjon inklusive betongarbeider og tilknytning til eksisterende tilløpstunnel. NCC bygget i 1990-1994 kraftverk for NTE i Meråker, noe som ga Meråker Kraftverk Byggeindustriens Kvalitetspris for kategori anlegg i 1994. Kontaktpersoner: Knut Liavaag, distriktssjef Region Anlegg, +47 tlf. 905 48 705 Øyvind Kvaal, direktør Kommunikasjon og Samfunnskontakt, tlf. +47 900 76 910

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner