NCC bygger ut Høgskolen i Østfold

NCC Construction AS har inngått kontrakt med Statsbygg om nybygg og rehabilitering av Høgskolen i Østfold, Halden. Kontrakten som har en verdi på 160 millioner kroner, er en hovedentreprise og arbeidet vil foregå i totalt tre år.

- Prosjektet i Halden betyr usedvanlig mye for NCCs virksomhet i Østfold. På det meste vil 70 personer være engasjert. Siden dette utgjør en vesentlig del av distriktskontorets virksomhet, vil dette gi oss en trygg og langsiktig sysselsetting, sier distriktssjef Svend-Harald Maalen i Sarpsborg. Byggetiden på Remmen i Halden er totalt tre år og vil foregå i to byggetrinn. Første byggetrinn omfatter i hovedsak nybygg på 12.000 kvm for bl.a. klasserom, lærerværelser, kontorer, auditorium og bibliotek som skal stå ferdig til bruk i mai 2005. Nybygget utføres med betong bærekonstruksjon med fasader i glass og tre. Byggetrinn to skal stå ferdig i mai 2006 og består av riving og rehabilitering av eksisterende lokaler for bl.a. aula, kontorer og klasserom. - Høgskolen vil være i full virksomhet i hele prosjektperioden, og det vil være en viktig sak for oss å utføre arbeidet på en slik måte at studenter og lærere kan gjennomføre sine læreplaner på en tilfredsstillende måte, sier Maalen. Kontrakten ble vunnet i åpen anbudskonkurranse og er det første prosjektet som NCC utfører for Statsbygg i Østfold. Prosjektet er også det største NCCs distriktskontor har gjennomført i Østfold, mer enn dobbelt så stort som tidligere prosjekter. For ytterligere informasjon kontakt: Svend-Harald Maalen, distriktssjef i Sarpsborg +47 69 12 88 44 eller +47 995 92 508 Øyvind Kvaal, sjef for kommunikasjon og samfunnskontakt + 47 900 76 910 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.ncc.no

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker