NCC bygger ut Metro-senteret i Lørenskog

NCC Construction AS inngår partneringkontrakt med Metro ANS om utbygging og ombygging av kjøpesentert på Skårer i Lørenskog kommune til en verdi av 493 millioner kr. Metro er under stiftelse og vil bli eiet av Steen & Strøm ASA og Storebrand Metro AS.

- Dette er en kontrakt som befester NCCs sterke posisjon i Oslo-området både innenfor rehabilitering og nybygg. Omfanget av kontrakten befester også den posisjon partnering er i ferd med å få i Norge. Både offentlige og private kunder har fått troen på at denne samarbeidsformen løser en del problemer som byggebransjen har slitt med i mange tiår, sier regiondirektør Tommy Helgerud. Arbeidet med senteret starter allerede i februar, vil foregå i to faser og skal være ferdig i mai-juni 2008. I løpet av 27 måneder skal NCC rehabilitere og nybygge totalt 65 000 kvm. Det skal bygges 32 000 kvm. parkeringsareal. Deretter bygges det er nytt kjøpesenter på 12 000 kvm, samtidig som rehabiliteringen av Metro-senteret på 21 000 kvm. gjøres på en slik måte at de to senterne bygges sammen til en forretningsenhet. NCC bygger også om Solheimsveien. Arbeidet omfatter dessuten forberedelse til bygging av boliger over deler av senteret. Kontaktpersoner: Tommy Helgerud, direktør Region Oslo Bygg, tlf. +47 952 79 009 Øyvind Kvaal, dir. Kommunikasjon og Samfunnskontakt, tlf. +47 900 76 910

Om oss

NCC er et av Norges største entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap. I 2011 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 6,1 milliarder kroner og rundt 2 000 ansatte. NCC er et datterselskap av NCC AB. NCC utvikler og bygger boliger, næringseiendommer, offentlige bygg, veier og annen infrastruktur. Selskapet vedlikeholder også veier og produserer asfalt, pukk og grus. NCCs største kundegrupper er stat, kommune, private utviklere og sluttbrukere som kjøper boliger. NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Bolig. Mer informasjon på www.ncc.no

Abonner