NCC Construction AS legger ned to distriktskontor

NCC Construction AS legger ned distriktskontorene i Arendal og Tønsberg fra og med 1.1.2009.

Bakgrunnen for at kontorene blir lagt ned er at de pr i dag har liten ordrereserve, og at det er en stor usikkerhet knyttet rundt det å få nye ordrer. Det er derfor nødvendig, slik ledelsen ser det, å legge ned kontorene for å bidra til fremtidig lønnsomhet for selskapet.

Ledelsen i NCC Construction jobber nå aktivt med å finne løsninger for de ca 20 ansatte for hvert distriktskontor som er berørt av nedleggelsene.

Kontaktpersoner:
Administrerende Direktør Peter Gjörup, tlf +47 452 94 411
Direktør Forretningsutvikling og Kommunikasjon, Cecilie Martinsen, tlf +47 982 65 683
Regionsdirektør, Kjetil Tonning, tlf +47 480 50 117

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner