NCC Construction med 68 mill kr i resultat 1. halvår

NCC Construction Norge omsatte for 1,6 milliarder kroner og fikk et driftsresultat på 68 millioner kroner i første halvår 2010.

- Bygg- og anleggsmarkedet har forsiktig begynt å bedre seg. Det er innen anleggsvirksomheten aktiviteten er størst, men det er også visse lysglimt innen bygg, spesielt boliger. For vår del har vi en betydelig større ordrereserve nå enn for ett år siden, og god lønnsomhet i prosjektene våre gir oss et tilfredsstillende driftsresultat, sier adm. dir. Peter Gjørup i NCC Construction AS.

Av nye oppdrag i andre kvartal har NCC Construction blant annet fått et stort veiprosjekt i Kristiansand, nye skoler i Verdal og bygging for Diakonhjemmet i Oslo.

Sykefraværet er fortsatt lavt, mens noen arbeidsulykker med fravær siste kvartalet gjorde at H-verdien over de siste 12 månedene økte til 4,9.

Nøkkeltall NCC Construction Norge, med datterselskaper, 1. halvår 2010 i mill. kr. 2009-tall i parentes:

Omsetning: 1590 (1790)
Driftsresultat - EBIT: 68 (59)
Driftsmargin - EBIT: 4,3 % (3,3 %)
Ordrereserve: 3421 (2444)
Ordreinngang: 1682 (1412)

Sykefravær (siste 12 mnd): 4,1 %
H-verdi (arbeidsulykke med fravær, siste 12 mnd): 4,9

I 2. kvartal 2010 var omsetningen i NCC Construction på 814 (807) millioner kroner, driftsresultatet på 37 (22) millioner kroner og ordreinngangen på 1130 (883) millioner kroner. 

Hele NCC-konsernet omsatte for 21 634 (26 069) millioner svenske kroner og fikk et driftsresultat på 556 (672) millioner svenske kroner i første halvår 2010.

Kontaktpersoner
Adm. dir. Peter Gjørup, NCC Construction, tlf. +47 452 94 411.
Kommunikasjonssjef Cato A. Mørk, NCC Construction, tlf. +47 924 55 663.

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2009 hadde NCC i Norge en omsetning på 4,9 milliarder kroner og rundt 1 800 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker