NCC Construction med god drift

NCC Construction Norge får et godt resultat til tross for nedgangen i bygg- og anleggsmarkedet.

Selskapet fikk et resultat (EBIT) på 24 millioner kroner i tredje kvartal, og hadde en omsetning på 641 millioner kroner. - Vi er godt fornøyd med resultatet, selv om det har vært en sterk nedgang i bygg- og anleggsmarkedet. Vi står godt rustet i konkurransen om nye prosjekter i tiden fremover, sier adm. dir. Peter Gjørup. Hittil i år er omsetningen på 2,45 milliarder kroner og driftsresultatet på 83 millioner kroner. Selskapet hadde en ordrereserve på 2,5 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal. Nedgangen i markedet har i størst grad påvirket byggvirksomheten, mens anleggsvirksomheten er mindre påvirket. Selskapet har oppnådd meget gode resultater når det gjelder skader, uhell og sykefravær. Blant annet er H-verdien (arbeidsulykker som medfører fravær) under 4 for det siste året.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker