NCC Construction med resultat på 31 millioner kroner

NCC Construction Norge omsatte for 772 millioner kroner og fikk et driftsresultat på 31 millioner kroner i første kvartal 2010.

- Vi klarer å få til et bra resultat for kvartalet, selv om omsetningen er på et relativt lavt nivå. Samtidig har vi et godt arbeidsmiljø med lavt sykefravær og få arbeidsulykker med skader, sier adm. dir. Peter Gjørup i NCC Construction. Selv om ordrereserven er betydelig høyere enn på samme tidspunkt som i fjor, understreker Gjørup at den viktigste jobben fortsatt er å vinne nye jobber i et marked med tøff konkurranse. Selskapet har redusert kostnadene og bedret driftsmarginen det siste året. Når det gjelder helse, miljø og sikkerhet fikk NCC Construction et sykefravær på 4,4 prosent, mens selskapet har hatt få arbeidsulykker med fravær de siste 12 månedene, noe som gir en H-verdi på 2,8. Nøkkeltall NCC Construction Norge, med datterselskaper, 1. kvartal 2010 i mill. kr. 2009-tall i parentes: Omsetning: 772 (988) Driftsresultat - EBIT: 31 (37) Driftsmargin - EBIT: 4,0 % (3,8 %) Ordrereserve: 3106 (2366) Ordreinngang: 549 (532) Sykefravær (siste 12 mnd): 4,4 % H-verdi (arbeidsulykke med skade, siste 12 mnd): 2,8 Hele NCC-konsernet omsatte for 9,7 (11,0) milliarder svenske kroner og fikk et driftsresultat -114 (-182) millioner svenske kroner i første kvartal 2010.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker