NCC Constructions årsresultat 2010

Lese original

NCC Construction Norge omsatte for 3,6 milliarder kroner og fikk et driftsresultat på 123 millioner kroner i 2010.

- Omsetningen økte med 10 prosent i 2010, samtidig som vi beholdt lønnsomheten. Dette er bra og nå skal vi fortsette å vokse lønnsomt også i år og videre fremover, sier adm. dir. Peter Gjørup i NCC Construction.

- Vi har fått en rekke nye og spennende prosjekter, men fortsatt er det en viktig jobb å vinne nye jobber som skal bidra til videre vekst. I 2010 har vi opplevd økt aktivitet og etterspørsel etter boliger og offentlige bygg, samt at det er stabil og god aktivitet innen anleggsvirksomheten, påpeker Gjørup.

Veiprosjekter i Kristiansand, i Dalsfjorden og på Minnesund, er sammen med nye skoler i Verdal, hotell i Østbanebygget i Oslo og et boligprosjekt på Tou i Stavanger de største nye prosjektene for NCC Construction i 2010. I tillegg kommer en rekke mindre prosjekter innen infrastruktur, bolig og næringseiendom.

Nøkkeltall NCC Construction Norge, med datterselskaper 2010 i mill. kr., 2009-tall i parentes:

Omsetning: 3640 (3343)
Driftsresultat - EBIT: 123 (115)
Driftsmargin - EBIT: 3,4 % (3,4 %)
Ordrereserve: 3353 (3329)
Ordreinngang: 3664 (3849)

Sykefravær (siste 12 mnd): 3,95 %
H-verdi (arbeidsulykke med fravær, siste 12 mnd): 6,8

Isolert sett ga 4. kvartal 2010 en omsetning på 1130 (908) millioner kroner, driftsresultatet på 28 (32) millioner kroner og ordreinngangen på 969 (1748) millioner kroner. 

I Norge var omsetningen i 2010 for de fire NCC-selskapene 5,3 (4,9) milliarder norske kroner, og det var 1 661 ansatte. NCC Construction Norge er den eneste av de norske NCC-virksomhetene som redegjør økonomiske resultater. Hele NCC-konsernet omsatte for 49,4 (56,0) milliarder svenske kroner og fikk et driftsresultat på 2254 (2619) millioner svenske kroner i 2010.

Kontaktpersoner
Adm. dir. Peter Gjørup, NCC Construction, tlf. +47 452 94 411.
Kommunikasjonssjef Cato A. Mørk, NCC Construction, tlf. +47 924 55 663.

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2010 hadde NCC i Norge en omsetning på 5,3 milliarder kroner og rundt 1 700 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker