NCC Constructions resultat 1. kvartal

Lese original

Økende omsetning i stigende marked.

NCC Construction Norge omsatte for 907 millioner kroner og fikk et driftsresultat på 2 millioner kroner i 1. kvartal 2011.

- Omsetningen økte med 17 prosent fra året før. Resultatet ble vesentlig svekket på grunn av redusert inntjening i et par nesten ferdigstilte byggeprosjekter som ble startet i et svakt marked. Nå skal vi jobbe videre for å sikre lønnsomhet fremover og få tak i gode, nye prosjekter, sier adm. dir. Peter Gjørup.

Ordreinngangen er høyere enn i fjor og det er fortsatt fokus på å vinne nye prosjekter. Markedet for boliger og næringsbygg, spesielt i Osloområdet, er i vekst. Når det gjelder anlegg er markedet godt, men konkurransen økende.

- NCC har som ambisjon å vokse i Norge. For å få til veksten er vi avhengig av å rekruttere mange dyktige medarbeidere hvert år, både funksjonærer og yrkesarbeidere. Hittil i år har vi ansatt rundt 90 nye medarbeidere, fastslår Gjørup.

I løpet av 1. kvartal har NCC Construction kjøpt selskapet Per Nordhagen Entreprenørforretning AS i Oslo og inngått intensjonsavtale om å kjøpe Carl C Fon AS i Vestfold. Begge selskapene jobber med anleggsvirksomhet og er med på å styrke NCC innen anleggsvirksomhet i de to områdene.

Nøkkeltall NCC Construction Norge, med datterselskaper pr. 1. kvartal 2011 i mill. kr., 2010-tall i parentes:
Omsetning: 907 (772)
Driftsresultat - EBIT: 2 (31)
Driftsmargin - EBIT: 0,2 % (4 %)
Ordrereserve: 3137 (3106)
Ordreinngang: 690 (549)

Sykefravær (siste 12 mnd): 4,3 %
H-verdi (arbeidsulykke med fravær, siste 12 mnd): 5,8

Hele NCC-konsernet omsatte for 8553 (9685) millioner svenske kroner og fikk et driftsresultat på -281 (-114) millioner svenske kroner pr. 1. kvartal 2011.

Kontaktpersoner:
Adm. dir. Peter Gjørup, NCC Construction, tlf. +47 452 94 411.
Kommunikasjonssjef Cato A. Mørk, NCC Construction, tlf. +47 924 55 663.

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2010 hadde NCC i Norge en omsetning på 5,3 milliarder kroner og rundt 1 700 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker