NCC-eiendom på Gilhus i Lier er solgt

NCC Roads AS har solgt eiendommen ved Gilhusbukta i Lier kommune til Fabritius Gruppen AS, et selskap eid av Gjelsten Holding AS.

Gjelsten Holding AS ønsker å utvikle hele Lierstranda og Gilhusbukta til et nytt bolig og næringsområde, med leiligheter, næringslokaler, hotell og mulig fotballstadion. NCC-eiendommen er en viktig eiendom for å kunne realisere prosjektet.

Fabritius Gruppen AS overtar alt arbeidet og ansvaret som hviler på eiendommen når det gjelder miljøopprydding.

- Vi vil starte opprydning umiddelbart for å sette tomten i stand til bruk som næringseiendom. Tomten vil bli ryddet i henhold til krav fra Statens forurensningstilsyn, sier administrerende direktør Asgeir Solheim i Fabritius Gruppen.

Videre utvikling av eiendommen vil skje i samarbeid med Lier kommune og aktuelle brukere.

Selger og kjøper ønsker ikke å offentliggjøre kjøpesummen for eiendommen. I tillegg til et kontantbeløp er det i kjøpesummen trukket fra kostnader knyttet til miljøopprydding. NCC Roads overtok eiendommen ved Gilhusbukta i 2000, og er ikke ansvarlig for forurensningen, som hovedsakelig skjedde i perioden fram til 1970-tallet.

Kjøperen overtar eiendommen 15. mars 2007. NCC Roads vil fortsatt beholde regionkontoret for Østlandet på eiendommen fram til 1. november 2007.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner